1.4.09

arteradio.com


ARTERADIO.COM

Arte Radio este o celulă de producţie de opere radiofonice difuzate exclusiv pe Internet, medie de vârstă de 30 de ani, ambiţie de a ne dezmorţi urechile cu obiecte radiofonice neidentificate.

Arte Radio este un web radio à la demande (piesele sunt comenzi). Acest radio propune mai bine de o mie de reportaje şi creaţii radiofonice în ascultare liberă. Este un radio creat de Arte France, ramura franceză a televiziunii de stat Arte, strict necomercial şi fără publicitate.
Arte Radio se prezintă sub forma unui magazin periodic ce propune în fiecare săptămână scurt-metraje radiofonice noi (reportaje, documentare, ficţiuni, poezie sonoră, cronici…). Aceste creaţii folosesc resursele scriiturii sonore, fără muzică sau comentarii, dar cu o muncă insistentă asupra calităţii înregistrării sonore, a montajului şi a mixajului. Majoritatea pieselor au o durată cuprinsă între 3 şi 15 minute, cea mai scurtă fiind de 16 secunde, iar cea mai lungă de 50 de minute.

Selecţie arteradio.com de Julien Trambouze şi Anamaria Pravicencu

ARTERADIO.COM

Arte Radio is a production cell for radio art broadcasted exclusively on Internet, average 30 years old, ambition to defreeze our ears through unidentified radio objects.

Arte Radio is an on-demand web radio. It proposes more than a thousand documentaries and radio pieces to listen to at will. It is made possible by Arte France, part of the public trans-national broadcasting network Arte. It is a not-for-profit initiative, devoid of any publicity. Arte Radio takes the form of a magazine, proposing each week new radio short features (interviews, documentaries, fiction, sound poetry, current events…). These creations use the resources of sound writing, without music or commentary but with an ever present insistence on the capturing of sound, of studio montage and mixing. The larger part last between 3 and 15 minutes—the shortest being 16 seconds, while the longest is 50 minutes.

Selection arteradio.com by Julien Trambouze and Anamaria Pravicencu

Niciun comentariu:

Persoane interesate