11.5.15

ÎN PARC | Noaptea muzeelor, Palatul Mogoşoaia | 16/05

Instalaţia sonoră a Marei Mărăcinescu (orele 16-21) 
şi sesiune de ascultare (ora 19) la Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia.


ÎN PARC
Sesiune de ascultare

Ce e un eveniment muzical? Vom auzi o selectie dintr-o lucrare prin care un compozitor îşi propune să răspundă cu o operă care este operă, adică text, muzică şi multiple intervenţii, unele specific vizuale, pe care însă nu le vom revedea, pentru a sări peste obsesia contemporană cu recentul--cu felul în care acesta din urmă constă din detalii. Condiţiile de realizare ale acestei sesiuni de ascultare în aer liber, la lac, ne inspiră aceasta.
De altfel, înainte de fi "teatru-muzică", documentul ce va fi redat își păstrează intenţia de a fi un documentar despre muzică produs de un compozitor, dar şi de această parte ne vom dispensa, în căutarea evenimentului în muzică. În sine, piesă ce va fi ascultată este o creaţie (ne)realizată în anii ‘70, un posibil eveniment azi, se numeşte "muzică cu rădăcini în eter", [Music with Roots in the Aether] şi aminteşte de ceva lipsă în spectrul sonor local, momentul când muzica americană era bruiată de o cortina de fier şi nu puteam consuma, fonic, ceva bun şi dulce şi autoreflexiv, plin de evenimente. Compozitorul se numeşte Robert Ashley (mort în 2014).


« Şoapte » de Mara Mărăcinescu
2015, instalaţie sonoră

Lucrarea reinterpretează mobilizările de oameni ce se materializează în urma comunicării virtuale.
Înregistrările folosite au fost făcute în cadrul unor evenimente variate din Bucureşti din ultimii ani. Folosindu-se de aceste interacţiuni reale dintre cei prezenţi, lucrarea doreşte să redea o faţă umană comunicării virtuale. Aşa cum se întâmplă şi în spaţiul net-ului, comunicarea are loc sub umbrela unui concept sau idei ce atrage iniţial interesul oamenilor, ea fiind în acelaşi timp fragmentată de variile interese şi structuri sociale din care fac parte participanţii.

Mara Mărăcinescu, 1985, este interesată de arta sunetului şi de ecologia acustică, participând activ cu înregistrări din Bucureşti şi România în diverse evenimente ce celebrează ascultarea activă şi prezervarea peisajelor acustice.

------------------------------------------------------

Evenimentul are loc in cadrul proiectului “Faţetele Hiperconectivităţii” al asociatiei MANY COLORS.


Proiectul “Faţetele Hiperconectivităţii” este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, Programul PA17/RO13 - Promovarea diversităţii ȋn cultură și artă ȋn cadrul patrimoniului cultural european (www.fonduri-diversitate.ro) în România. Grantul este oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Persoane interesate